Menu

Sales & Accountmanagement

 

Het is duidelijk, nieuwe opdrachten en klanten liggen tegenwoordig niet meer voor het oprapen. Tijdens uw dagelijkse werkzaamheden heeft u veel klantcontact en daarom wordt van u verwacht dat u een bijdrage levert in het acquireren van nieuwe opdrachten en klanten. Daarnaast wilt u de klanttevredenheid naar een hoger niveau te tillen. Maar hoe pakt u zoiets aan? En wat maakt nou dat sommige bedrijven of individuen significant betere presentaties leveren op het gebied van klanttevredenheid, creativiteit en omzet? Wilt u uzelf op deze vlakken ook meetbaar verbeteren, dan sluit de opleiding Sales & accountmanagement aan bij uw ontwikkelbehoefte.

In de opleiding Sales & accountmanagement leert u begrijpen wat er speelt in uw (potentiële) markt en hoe u hier het beste op kunt aansluiten. Door bewust te zijn van wat zich in de buitenwereld afspeelt kunt u op de juiste manier inspelen op salesvraagstukken. Vanuit uw persoonlijke kracht de klant adviseren en overtuigen, bepaalt uw acquisitiesucces. Het is belangrijk dat u draagvlak weet te creëren en dat u in staat bent te anticiperen op weerstanden en bezwaren. Deze vaardigheden zijn essentieel voor uw effectiviteit en dus uw succes.

Daarom gaat Sales & accountmanagement in op zowel de ‘harde’ methodische aspecten van sales en accountmanagement, als de ‘zachte’ persoonlijke kwaliteiten van u als professional.

Wanneer u beide zaken kunt combineren bent u in staat op succesvolle wijze invulling te geven aan uw sales en accountmanagement waardoor u significant betere presentaties zult leveren.

Voor wie bedoeld

U denkt en werkt op hbo-niveau. U heeft regelmatig klantcontact en daarom is commercie, naast vakinhoudelijke expertise, een belangrijk onderdeel van uw vak. U wilt uw omzetresultaten en klanttevredenheid verbeteren door uw persoonlijke salesvaardigheden te ontwikkelen en uw methodische saleskennis te vergroten. Het maakt niet uit in welke sector of branche u werkzaam bent.

Programma

In het programma wordt aandacht besteed aan de vraag wat accountmanagement en marktonderzoek zijn en hoe u dit kunt vertalen naar uw organisatie en uw dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast staan uw persoonlijke salesvaardigheden centraal, waarbij de nadruk wordt gelegd op uw eigen kracht in een verkoopgesprek. Het programma bevat de volgende onderdelen:

+ Organisatieanalyse en strategisch marketingmanagement

  + Inleiding accountmanagement

  + Missie en visie

  + Sales- en marketingbeleid

  + Kracht van mijn organisatie.

U leert uw eigen organisatie te analyseren en zo te komen tot een helder beeld over de kansen en mogelijkheden van sales en accountmanagement. Wat is de visie en missie van uw organisatie en hoe vertaalt dit zich in het marketing- en salesbeleid. Wat zijn de sterkte punten van uw organisatie en welke toegevoegde waarde biedt dit uw (potentiële) klant. In deze module zet u de eerste stap om te komen tot een eigen accountplan. In dit accountplan vertaalt u uw verkregen inzichten naar uw eigen rol en organisatie.

+ Marktanalyse en onderzoek

  + Accountonderzoek

  + Markt- en omgevingsanalyse

  + Klantbehoeftes.

  + Trends en ontwikkelingen in mijn afzetgebied.

Bij sales en accountmanagement is het belangrijk dat u vooruitdenkt. Daarom is het van groot belang dat u weet wat er speelt in de markt. Met welke trends, ontwikkelingen en actuele behoeftes hebben uw (potentiële) klanten te maken? U leert marktinformatie verzamelen en waarderen, zodat u zelf een marktonderzoek kunt begeleiden, analyseren en hieruit conclusies kunt trekken. Aan de hand van de analyses bepaalt u wat relevant is voor uw organisatie. Dit vormt de tweede fase in uw accountplan en heeft als doel marktkansen te bepalen.

+ Accountplan en accountstrategie

  + Verkoopproces

  + Verkoopkanalen

  + Aankoopproces

  + Klantverdelingen

  + Mijn klantfocus bepalen.

Op basis van uw marktanalyse leert u uw prospects, suspects en klanten te identificeren en in te delen. U leert de verschillende fases in het verkoopproces kennen zodat u weet welke online- en offline verkoopkanalen de klant hanteert. Hierdoor weet u op welke momenten u de (potentiële) klant het beste kan benaderen en hoe u hier invulling aan kan geven. In het accountplan brengt u al uw verkregen kennis in kaart, zodat u weet bij welke (potentiële) klanten er kansen zijn. Nu kunt u uw klantfocus effectueren en doelgericht gaan inzetten.

+ Methoden en technieken

  + sales en accountmanagement

  + E-commerce.

U kiest hulpmiddelen om uw accountplan tot uitvoer te brengen. U leert de mogelijkheden van verschillende marketingkanalen en de toenemende inzet van e-commerce te benutten. U leert hoe u zakelijke relaties onderhoudt zowel bij inkoop als bij verkoop en met welk instrument u het doel behaalt.

+ Persoonlijke commerciële vaardigheden

  + Communicatievaardigheden

  + Gesprekstechnieken

  + Draagvlak creëren

  + Weerstand en bezwaren

  + Conflicthantering

  + Presentatietechnieken

  + Onderhandeling

  + Mijn persoonlijke overtuigingskracht.

In deze uitgebreide module besteden we uitvoerig aandacht aan de persoonlijke competenties die u als commercieel professional moet beheersen. U krijgt inzicht in uw eigen talenten en valkuilen, zodat u uw persoonlijke kracht kunt bepalen. Hierdoor leert u te overtuigen in het gesprek. U leert hoe u draagvlak creëert voor uw product, dienst of oplossing, hoe u omgaat met een conflict en wat de do’s en don’ ts zijn in een onderhandelingsfase. 

Methodiek

De focus ligt op het realiseren van een accountplan en het ontwikkelen van uw vaardigheden. De opleiding start met inhoudelijke thema’s die u voorbereiden op het schrijven van dit plan. Aan de hand van de verkregen inzichten gaat u aan de slag binnen uw eigen praktijk. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan uw persoonlijke commerciële vaardigheden. U reflecteert op uw handelen en werkt aan het verbeteren van uw persoonlijke effectiviteit. Dit doet u eerst in een gecontroleerde omgeving middels rollenspellen, een simulatie met een trainingsacteur  en reflecties. Zo leert u deze vaardigheden toepassen in het gesprek met uw (potentiële) klant. Daarna past u het geleerde toe in uw eigen praktijk.

Tijdsinvestering

De opleiding Sales en accountmanagement bestaat uit 13 dagdelen, zowel overdag als in de avond. De gemiddelde studiebelasting is 6 uur per week naast de bijeenkomsten.

Het resultaat

U beschikt over voldoende kennis en vaardigheden om commerciële kansen te signaleren, draagvlak te creëren en zo de weg vrij te maken voor nieuwe opdrachten en klanten. U kunt methodisch marktkansen identificeren en deze vertalen in concrete accountplannen. Persoonlijke blokkades en belemmeringen die uw commercieel succes in de weg staan heeft u overwonnen. U kunt effectief anticiperen op de drijfveren, communicatie- en gedragsstijlen van uw gesprekspartners. Het resultaat is een beter samenspel tussen u, uw klant en de organisatie waarvoor u werkt.

Het diploma

Bij succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u het certificaat Sales & accountmanagement van De Avondschool.

Opleidingsplaats en startdata

De opleiding wordt gegeven in Goes. Instappen kan tot uiterlijk 27 januari 2023.

Vul ons contactformulier in voor meer informatie! 

 

Avondschool, Ga Vooruit!

"|{ de Koploper }"

Stationsplein 21

4461 HP Goes

06 41 00 97 69

                                                                                                                                                                                                                                                               Avondschool is onderdeel van Fredoc              klachtenprocedure               privacyverklaring